निकाल कॉपी केला

मिडपॉइंट कॅल्क्युलेटर

मोफत ऑनलाइन टूल जे तुम्हाला रेषाखंडाच्या दोन एंडपॉइंट्सच्या निर्देशांकांवर आधारित द्विमितीय समन्वय प्रणालीमध्ये रेषाखंडाचा मध्यबिंदू शोधण्यात मदत करते.

मध्यबिंदू (xₘ, yₘ)
(0, 0)

मध्यबिंदूची गणना कशी करावी?

द्विमितीय समन्वय प्रणालीमध्ये रेषाखंडाच्या मध्यबिंदूची गणना करण्यासाठी, तुम्हाला रेषाखंडाच्या दोन शेवटच्या बिंदूंचे निर्देशांक वापरावे लागतील.

एंडपॉइंट (x1, y1) आणि (x2, y2) असलेल्या रेषाखंडाचा मध्यबिंदू शोधण्याचे सूत्र आहे:

((x1 + x2) / 2, (y1 + y2) / 2)

हे सूत्र लागू करण्यासाठी, या चरणांचे अनुसरण करा:

  1. रेषाखंडाच्या दोन अंतबिंदूंचे समन्वय ओळखा.
  2. दोन अंतबिंदूंचे x-निर्देशांक जोडा आणि मध्यबिंदूचा x-निर्देशांक शोधण्यासाठी निकालाला 2 ने विभाजित करा.
  3. दोन अंतबिंदूंचे y-निर्देशांक जोडा आणि मध्यबिंदूचा y-निर्देशांक शोधण्यासाठी निकालाला 2 ने विभाजित करा.
  4. ऑर्डर केलेल्या जोडीप्रमाणे मध्यबिंदू प्राप्त करण्यासाठी मध्यबिंदूचे x-समन्वय आणि y-समन्वय एकत्र करा.

उदाहरणार्थ, समजा तुमच्याकडे एंडपॉइंट (3, 5) आणि (9, 11) असलेला रेषाखंड आहे. मध्यबिंदू शोधण्यासाठी, या चरणांचे अनुसरण करा:

  1. अंत्यबिंदूंचे समन्वय (3, 5) आणि (9, 11) आहेत.
  2. (3 + 9) / 2 = 6
  3. तर मध्यबिंदूचा x-निर्देशांक 6 आहे.
  4. (5 + 11) / 2 = 8
  5. तर मध्यबिंदूचा y-समन्वय 8 आहे.
  6. म्हणून, रेषाखंडाचा मध्यबिंदू (6, 8) आहे.