निकाल कॉपी केला

काटकोन त्रिकोण कॅल्क्युलेटर

विनामूल्य ऑनलाइन टूल जे तुम्हाला काटकोन त्रिकोणाच्या विविध गुणधर्मांची गणना करण्यात मदत करते.

abc
c
0.00
क्षेत्र
0.00
परिमिती
0.00

काटकोन त्रिकोण म्हणजे काय?

काटकोन त्रिकोण हा एक त्रिकोण आहे ज्याचा एक कोन 90 अंश (एक काटकोन) आहे. काटकोनाच्या विरुद्ध बाजूस कर्ण म्हणतात, आणि इतर दोन बाजूंना पाय म्हणतात.

गणित, विज्ञान आणि अभियांत्रिकीच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये काटकोन त्रिकोण वापरले जातात. उदाहरणार्थ, भूमितीमध्ये, त्रिकोणमितीय कार्ये (जसे की साइन, कोसाइन आणि स्पर्शिका) काटकोन त्रिकोणाच्या बाजूंच्या गुणोत्तरांवर आधारित परिभाषित केली जातात. भौतिकशास्त्रात, द्विमितीय गती समस्यांमध्ये बल आणि वेग मोजण्यासाठी काटकोन त्रिकोणांचा वापर केला जातो.

पायथागोरियन प्रमेय म्हणजे काय?

पायथागोरियन प्रमेय हे गणितातील एक मूलभूत प्रमेय आहे जे काटकोन त्रिकोणाच्या बाजूंमधील संबंधांचे वर्णन करते. कर्णाच्या लांबीचा वर्ग (काटकोनाच्या विरुद्ध बाजू) इतर दोन बाजूंच्या (पायांच्या) लांबीच्या चौरसांच्या बेरजेइतका आहे, असे त्यात नमूद केले आहे.

गणिताच्या दृष्टीने, पायथागोरियन प्रमेय असे व्यक्त केले जाऊ शकते:

a² + b² = c²

जिथे "a" आणि "b" ही काटकोन त्रिकोणाच्या दोन पायांची लांबी आहे आणि "c" ही कर्णाची लांबी आहे.

या प्रमेयाचे नाव प्राचीन ग्रीक गणितज्ञ पायथागोरस याच्या नावावरून ठेवले गेले आहे, ज्याला त्याच्या शोधाचे श्रेय दिले जाते, जरी हे प्रमेय पायथागोरसच्या खूप आधी बॅबिलोनियन आणि भारतीयांना माहित होते. पायथागोरियन प्रमेय भूमिती, त्रिकोणमिती आणि भौतिकशास्त्र यासह विविध क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते आणि त्याचे असंख्य व्यावहारिक उपयोग आहेत.