निकाल कॉपी केला

रेडियन्स टू डिग्री कॅल्क्युलेटर

विनामूल्य ऑनलाइन टूल जे तुम्हाला रेडियनमधील कोन त्याच्या समकक्ष कोनामध्ये रूपांतरित करण्यात मदत करते.

अंश
0 °

रेडियन आणि अंश

रेडियन आणि अंश ही वर्तुळातील कोन मोजण्याची दोन भिन्न एकके आहेत. वर्तुळात 360 अंश किंवा 2π रेडियन असतात.

अंश हे 360 अंश असलेल्या वर्तुळावर आधारित कोनाचे मोजमाप आहे, जेथे प्रत्येक अंश पूर्ण वर्तुळाच्या 1/360व्या बरोबर असतो. याचा अर्थ असा की काटकोन 90 अंश आहे, सरळ कोन 180 अंश आहे आणि पूर्ण वर्तुळ 360 अंश आहे.

दुसरीकडे, रेडियन हे वर्तुळाच्या त्रिज्येवर आधारित कोनाचे माप आहेत. वर्तुळाच्या मध्यभागी वर्तुळाच्या त्रिज्याइतका लांबीच्या वर्तुळाच्या परिघाच्या कमानीने जोडलेला कोन म्हणून एक रेडियनची व्याख्या केली जाते. याचा अर्थ पूर्ण वर्तुळ 2π रेडियन बरोबर आहे आणि काटकोन π/2 रेडियन बरोबर आहे.

वर्तुळे आणि त्रिकोणमिती यांचा समावेश असलेल्या गणितीय गणनेमध्ये रेडियन्सचा वापर केला जातो, तर अंश सामान्यतः दैनंदिन अनुप्रयोगांमध्ये वापरला जातो. तथापि, दोन्ही युनिट्स उपयुक्त आहेत आणि एक साधे सूत्र वापरून एक मधून दुसर्‍यामध्ये रूपांतरित केले जाऊ शकतात:

रेडियन = (अंश x π) / 180

अंश = (रेडियन x 180) / π