Keputusan disalin

Kalkulator Radian Kepada Darjah

Alat dalam talian percuma yang membantu anda menukar sudut dalam radian kepada sudut yang setara dalam darjah.

Darjah
0 °

Radian dan darjah

Radian dan darjah ialah dua unit berbeza untuk mengukur sudut dalam bulatan. Bulatan mempunyai 360 darjah atau 2π radian.

Dasar ialah ukuran sudut berdasarkan bulatan dengan 360 darjah, di mana setiap darjah adalah sama dengan 1/360th bulatan penuh. Ini bermakna sudut tegak adalah sama dengan 90 darjah, sudut lurus adalah sama dengan 180 darjah, dan bulatan penuh adalah sama dengan 360 darjah.

Radian, sebaliknya, adalah ukuran sudut berdasarkan jejari bulat. Satu radian ditakrifkan sebagai sudut yang dicangkum pada pusat bulatan oleh lengkok lilitan bulatan yang sama panjang dengan jejari bulatan. Ini bermakna bulatan penuh bersamaan dengan 2π radian, dan sudut tegak adalah sama dengan π/2 radian.

Radian sering digunakan dalam pengiraan matematik yang melibatkan bulatan dan trigonometri, manakala darjah lebih biasa digunakan dalam aplikasi harian. Walau bagaimanapun, kedua-dua unit adalah berguna dan boleh ditukar daripada satu kepada yang lain menggunakan formula mudah:

Radian = (Dasar x π) / 180

Dasar = (Radian x 180) / π