Keputusan disalin

Kalkulator Modulo

Alat dalam talian percuma yang membantu anda mencari baki operasi pembahagian.

amodn=r
Baki (r)
0

Apakah operasi modulo?

Operasi modulo, juga dikenali sebagai modulus atau mod, ialah operasi matematik yang mengembalikan baki pembahagian integer antara dua nombor.

Sebagai contoh, jika kita melakukan 7 % 3, hasilnya akan menjadi 1 kerana 7 dibahagikan dengan 3 sama dengan 2 dengan baki 1. Jadi operasi modulo mengembalikan baki (dalam kes ini, 1) apabila nombor pertama ( 7) dibahagikan dengan nombor kedua (3).

Ia sering digunakan untuk menentukan sama ada nombor itu genap atau ganjil, untuk menjana nombor rawak pseudo dan untuk mengira hari dalam seminggu untuk tarikh tertentu.

Aplikasi operasi modulo

Operasi modulo mempunyai banyak aplikasi praktikal dalam sains komputer, matematik dan kejuruteraan. Berikut ialah beberapa aplikasi biasa bagi operasi modulo:

  1. Menyemak kebolehbahagi: Operasi modulo sering digunakan untuk menyemak sama ada satu nombor boleh dibahagi dengan yang lain. Jika keputusan operasi modulo adalah sifar, maka nombor pertama boleh dibahagikan dengan nombor kedua.
  2. Menjana nombor pseudo-rawak: Dengan menggunakan nilai benih dan berulang kali menggunakan operasi modulo padanya, kami boleh menjana urutan nombor pseudo-rawak.
  3. Mengira kod cincang: Kod cincang digunakan untuk membandingkan dua set data dengan cepat. Operasi modulo sering digunakan dalam algoritma kod cincang untuk menghasilkan kod unik untuk sekeping data tertentu.
  4. Mengira jumlah semak: Jumlah semak digunakan untuk mengesan ralat dalam penghantaran data. Operasi modulo boleh digunakan untuk menghasilkan jumlah semak yang dilampirkan pada data yang dihantar.
  5. Bekerja dengan data bulat: Operasi modulo boleh digunakan untuk melakukan aritmetik pada data bulat, seperti sudut atau nilai masa. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan operasi modulo untuk mengira jam dalam sehari apabila diberi bilangan jam berlalu sejak tengah malam.
  6. Melaksanakan struktur data kitaran: Operasi modulo sering digunakan dalam struktur data kitaran, seperti penimbal bulat atau baris gilir bulat. Operasi modulo digunakan untuk membalut indeks elemen seterusnya ke permulaan struktur data apabila ia mencapai penghujung.

Operator modulo

Operator modulo ialah operator matematik yang dilambangkan dengan tanda peratus (%) dalam kebanyakan bahasa pengaturcaraan. Ia mengembalikan baki pembahagian integer antara dua nombor. Sebagai contoh, 7 % 3 sama dengan 1 kerana 7 dibahagikan dengan 3 sama dengan 2 dengan baki 1.

Operator modulo boleh digunakan untuk banyak tujuan, seperti menentukan sama ada nombor genap atau ganjil, menjana nombor rawak pseudo , melaksanakan struktur data kitaran, dan melaksanakan aritmetik modular. Ia digunakan secara meluas dalam pengaturcaraan komputer, kriptografi, dan teori nombor.

Satu ciri penting pengendali modulo ialah ia boleh digunakan untuk membungkus nilai dalam julat tertentu. Sebagai contoh, jika kita ingin memastikan bahawa nilai kekal dalam julat 0 hingga 9, kita boleh menggunakan operator modulo dengan 10 sebagai operan kedua. Mana-mana nilai yang lebih besar daripada atau sama dengan 10 akan dililitkan kepada nilai antara 0 dan 9.