Keputusan disalin

Kalkulator Titik Akhir

Alat dalam talian percuma yang membantu anda mengira titik akhir segmen garisan dalam sistem koordinat dua dimensi, memandangkan koordinat titik akhir yang lain (x₁, y₁) dan koordinat titik tengah (xₘ, yₘ).

Titik akhir (x₂, y₂)
(0, 0)

Apakah titik akhir dalam sistem koordinat dua dimensi?

Dalam sistem koordinat 2 dimensi, titik akhir merujuk kepada salah satu daripada dua titik yang mentakrifkan segmen garisan. Segmen garis ialah sebahagian daripada garisan yang mempunyai dua titik akhir dan memanjang di antaranya.

Setiap titik akhir segmen garisan diwakili oleh sepasang koordinat (x, y), yang menunjukkan kedudukannya dalam satah koordinat. Koordinat-x memberikan kedudukan titik akhir pada paksi mendatar, manakala koordinat-y memberikan kedudukannya pada paksi menegak.

Mengetahui koordinat titik akhir segmen garisan boleh menjadi penting dalam pelbagai aplikasi yang melibatkan geometri atau analisis spatial. Sebagai contoh, anda boleh menggunakan koordinat untuk mengira panjang, cerun atau arah segmen garisan atau untuk menentukan hubungannya dengan objek lain dalam sistem koordinat.