Eredmény másolva

Endpoint Calculator

Ingyenes online eszköz, amely segít kiszámítani egy vonalszakasz végpontját egy kétdimenziós koordinátarendszerben, figyelembe véve a másik végpont koordinátáit (x₁, y₁) és a felezőpont koordinátáit (xₘ, yₘ).

Végpont (x₂, y₂)
(0, 0)

Mi a végpont egy kétdimenziós koordinátarendszerben?

Egy 2-dimenziós koordinátarendszerben a végpont a szakaszt meghatározó két pont egyikére utal. A szakasz egy egyenes része, amelynek két végpontja van, és közöttük húzódik.

Egy szakasz minden végpontját egy koordinátapár (x, y) ábrázolja, amelyek a koordinátasíkon elfoglalt helyzetét jelzik. Az x-koordináta a végpont helyzetét adja meg a vízszintes tengelyen, míg az y-koordináta a függőleges tengelyen.

Egy vonalszakasz végpontjainak koordinátáinak ismerete fontos lehet különféle geometriai vagy térbeli elemzést igénylő alkalmazásokban. A koordináták segítségével például kiszámíthatja a vonalszakasz hosszát, meredekségét vagy irányát, vagy meghatározhatja a koordinátarendszerben lévő többi objektumhoz való viszonyát.