Eredmény másolva

Degrees To Radian Calculator

Ingyenes online eszköz, amely segít egy fokban megadott szöget a radiánban kifejezett egyenértékű értékre konvertálni.

Radián
0,00

Fokok és radiánok

A fokok és a radiánok a matematikában a szögek kifejezésére használt mértékegységek.

A fok a szögek leggyakoribb mértékegysége, és a kör 360 egyenlő részre való felosztásán alapul. Minden részt foknak neveznek, és a fokok szimbóluma "°". Például a derékszög 90 fokos (90°), a teljes kör pedig 360 fokos (360°).

A radiánok a szögek egy alternatív mértékegysége, és a körív hosszán alapulnak. . Az egyik radián az a szög, amelyet a kör középpontjában a kör sugarával egyenlő hosszúságú ív zár be. A radián szimbóluma "rad". Például a derékszög π/2 radiánt (vagy 1,57 radiánt), a teljes kör pedig 2π radiánt (vagy körülbelül 6,28 radiánt) mér.

A radiánokat gyakran előnyben részesítik a matematikában, mivel sok képletet egyszerűsítenek, különösen azokat, amelyek trigonometrikus függvényeket tartalmaznak. például szinusz, koszinusz és érintő. Ráadásul a radiánok dimenzió nélküli mértékegységek, ami azt jelenti, hogy különböző méretű szögek összehasonlítására használhatóak átváltási tényező nélkül.