Rezultat kopiran

Kalkulator stupnjeva u radijane

Besplatni online alat koji vam pomaže pretvoriti kut zadan u stupnjevima u njegovu ekvivalentnu vrijednost u radijanima.

radijane
0,00

Stupnjevi i radijani

Stupnjevi i radijani su mjerne jedinice koje se koriste za izražavanje kutova u matematici.

Stupnjevi su najčešća mjerna jedinica za kutove, a temelje se na dijeljenju kruga na 360 jednakih dijelova. Svaki dio naziva se stupanj, a simbol za stupnjeve je "°". Na primjer, pravi kut mjeri 90 stupnjeva (90°), a puni krug ima 360 stupnjeva (360°).

Radijani su alternativna mjerna jedinica za kutove i temelje se na duljini luka kružnice. . Jedan radijan definiran je kao kut koji u središtu kruga spaja luk koji je po duljini jednak polumjeru kruga. Simbol za radijane je "rad". Na primjer, pravi kut mjeri π/2 radijana (ili 1,57 radijana), a puni krug mjeri 2π radijana (ili približno 6,28 radijana).

Radijani se često preferiraju u matematici jer pojednostavljuju mnoge formule, osobito one koje uključuju trigonometrijske funkcije kao što su sinus, kosinus i tangens. Osim toga, radijani su bezdimenzijska jedinica, što znači da se mogu koristiti za usporedbu kutova različitih veličina bez potrebe za faktorom pretvorbe.