Tulemus kopeeritud

Radiaani kraadide kalkulaator

Tasuta veebitööriist, mis aitab teisendada kraadides antud nurga selle ekvivalentväärtuseks radiaanides.

Radiaanid
0,00

Kraadid ja radiaanid

Kraadid ja radiaanid on mõlemad mõõtühikud, mida kasutatakse nurkade väljendamiseks matemaatikas.

Kraadid on nurkade kõige levinum mõõtühik ning need põhinevad ringi jagamisel 360 võrdseks osaks. Iga osa nimetatakse kraadiks ja kraadide sümboliks on "°". Näiteks täisnurk on 90 kraadi (90°) ja täisring 360 kraadi (360°).

Radiaanid on nurkade alternatiivne mõõtühik ja põhinevad ringikaare pikkusel . Üks radiaan on defineeritud kui nurka, mis on ümbritsetud ringi keskpunktis kaarega, mis on võrdne ringi raadiusega. Radiaanide sümbol on "rad". Näiteks täisnurk mõõdab π/2 radiaani (või 1,57 radiaani) ja täisring mõõdab 2π radiaani (ehk ligikaudu 6,28 radiaani).

Matemaatikas eelistatakse sageli radiaane, kuna need lihtsustavad paljusid valemeid, eriti neid, mis hõlmavad trigonomeetrilisi funktsioone. nagu siinus, koosinus ja puutuja. Lisaks on radiaanid mõõtmeteta ühik, mis tähendab, et nendega saab võrrelda erineva suurusega nurki ilma teisendustegurita.