Tulemus kopeeritud

Distance Between Two Points Calculator

Tasuta võrgutööriist, mis aitab arvutada kahe punkti vahelise kauguse kahemõõtmelises koordinaatsüsteemis. Need kaks punkti on määratud nende koordinaatidega, mis on antud kui (x1, y1) ja (x2, y2).

Kaugus
0,00

Kuidas arvutada kahe punkti kaugust?

Kahemõõtmelise koordinaatsüsteemi kahe punkti vaheline kaugus on kahte punkti ühendava sirge pikkus. See arvutatakse Pythagorase teoreemi abil, mis väidab, et täisnurkses kolmnurgas on hüpotenuusi (pikima külje) ruut võrdne kahe ülejäänud külje ruutude summaga.

Kahe punkti vaheline kaugus võib olla arvutatakse järgmise valemi abil:

kaugus = √((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2)

kus √ tähistab ruutjuure funktsiooni.

Oletame näiteks, et tahame leida punktide (3, 4) ja (8, 12) vaheline kaugus.

Valemit kasutades kaugus = √((8 - 3)^2 + (12 - 4)^2) ≈ 9.43

Seega kaugus kahe punkti (3, 4) ja (8, 12) vahel on ligikaudu 9,43.