Tulemus kopeeritud

Endpoint Calculator

Tasuta võrgutööriist, mis aitab teil arvutada joonelõigu lõpp-punkti kahemõõtmelises koordinaatsüsteemis, võttes arvesse teise lõpp-punkti koordinaate (x₁, y₁) ja keskpunkti koordinaate (xₘ, yₘ).

Lõpp-punkt (x₂, y₂)
(0, 0)

Mis on lõpp-punkt kahemõõtmelises koordinaatsüsteemis?

Kahemõõtmelises koordinaatsüsteemis viitab lõpp-punkt ühele kahest punktist, mis määratlevad sirglõike. Joonelõik on osa sirgest, millel on kaks otspunkti ja mis ulatub nende vahele.

Joonesegmendi iga lõpp-punkt on esindatud koordinaatide paariga (x, y), mis näitavad selle asukohta koordinaattasandil. X-koordinaat annab lõpp-punkti asukoha horisontaalteljel, y-koordinaat aga selle asukoha vertikaalteljel.

Joonesegmendi lõpp-punktide koordinaatide tundmine võib olla oluline erinevates rakendustes, mis hõlmavad geomeetriat või ruumianalüüsi. Näiteks saate koordinaate kasutada joonelõigu pikkuse, kalde või suuna arvutamiseks või selle seose määramiseks teiste koordinaatsüsteemi objektidega.