Резултатът е копиран

Калкулатор на крайна точка

Безплатен онлайн инструмент, който ви помага да изчислите крайната точка на линеен сегмент в двумерна координатна система, като се имат предвид координатите на другата крайна точка (x₁, y₁) и координатите на средната точка (xₘ, yₘ).

Крайна точка (x₂, y₂)
(0, 0)

Какво е крайна точка в двумерна координатна система?

В двумерна координатна система крайната точка се отнася до една от двете точки, които определят линеен сегмент. Линеен сегмент е част от линия, която има две крайни точки и се простира между тях.

Всяка крайна точка на линеен сегмент е представена от двойка координати (x, y), които показват нейната позиция в координатната равнина. X-координатата дава позицията на крайната точка върху хоризонталната ос, докато y-координатата дава нейната позиция върху вертикалната ос.

Познаването на координатите на крайните точки на линеен сегмент може да бъде важно в различни приложения, които включват геометричен или пространствен анализ. Например, можете да използвате координатите, за да изчислите дължината, наклона или посоката на линейния сегмент или да определите връзката му с други обекти в координатната система.