Resultaat gekopieerd

Eindpuntcalculator

Gratis online tool waarmee u het eindpunt van een lijnstuk in een tweedimensionaal coördinatensysteem kunt berekenen, gegeven de coördinaten van het andere eindpunt (x₁, y₁) en de coördinaten van het middelpunt (xₘ, yₘ).

Eindpunt (x₂, y₂)
(0, 0)

Wat is een eindpunt in een tweedimensionaal coördinatenstelsel?

In een tweedimensionaal coördinatensysteem verwijst een eindpunt naar een van de twee punten die een lijnsegment definiëren. Een lijnstuk is een deel van een lijn dat twee eindpunten heeft en zich daartussen uitstrekt.

Elk eindpunt van een lijnsegment wordt weergegeven door een paar coördinaten (x, y), die zijn positie in het coördinatenvlak aangeven. De x-coördinaat geeft de positie van het eindpunt op de horizontale as weer, terwijl de y-coördinaat de positie op de verticale as aangeeft.

Het kennen van de coördinaten van de eindpunten van een lijnsegment kan belangrijk zijn in verschillende toepassingen waarbij geometrie of ruimtelijke analyse betrokken is. U kunt de coördinaten bijvoorbeeld gebruiken om de lengte, helling of richting van het lijnsegment te berekenen, of om de relatie met andere objecten in het coördinatensysteem te bepalen.