Rezultāts nokopēts

Endpoint Calculator

Bezmaksas tiešsaistes rīks, kas palīdz aprēķināt līnijas segmenta beigu punktu divdimensiju koordinātu sistēmā, ņemot vērā otra galapunkta koordinātas (x₁, y₁) un viduspunkta koordinātas (xₘ, yₘ).

Galapunkts (x₂, y₂)
(0, 0)

Kas ir galapunkts divdimensiju koordinātu sistēmā?

Divdimensiju koordinātu sistēmā beigu punkts attiecas uz vienu no diviem punktiem, kas nosaka līnijas nogriezni. Līnijas segments ir līnijas daļa, kurai ir divi galapunkti un kas stiepjas starp tiem.

Katrs līnijas segmenta galapunkts ir attēlots ar koordinātu pāri (x, y), kas norāda tā pozīciju koordinātu plaknē. X-koordināta norāda galapunkta pozīciju uz horizontālās ass, bet y-koordināta norāda tā pozīciju uz vertikālās ass.

Zināt līnijas segmenta galapunktu koordinātas var būt svarīgas dažādās lietojumprogrammās, kas saistītas ar ģeometriju vai telpisko analīzi. Piemēram, koordinātas var izmantot, lai aprēķinātu līnijas segmenta garumu, slīpumu vai virzienu vai noteiktu tā saistību ar citiem objektiem koordinātu sistēmā.