Rezultāts nokopēts

Apkārtmēra un laukuma kalkulators

Bezmaksas tiešsaistes rīks, kas palīdz aprēķināt apļa apkārtmēru un laukumu, pamatojoties uz tā rādiusu.

r
Apkārtmērs (c)
0,00
Laukums
0,00
Diametrs
0,00

Kāds ir apļa apkārtmērs?

Apļa apkārtmērs ir attālums ap apļa ārējo malu vai robežu. Tas ir apļa perimetra kopējais garums. Apkārtmēru aprēķina pēc formulas:

Apkārtmērs = 2 x π x r

kur r ir apļa rādiuss un π (pi) ir matemātiskā konstante, kas ir aptuveni vienāda ar 3,14.

Apkārtmērs ir svarīga riņķa īpašība, un to izmanto dažādos matemātiskajos un zinātniskos aprēķinos, kas saistīti ar apļiem, piemēram, loka garuma, sektora laukuma vai cilindra tilpuma noteikšanā.

Kāds ir apļa laukums?

Apļa laukums ir kopējais telpas apjoms apļa robežās vai apkārtmērā. To aprēķina, izmantojot formulu:

Laukums = π x r^2

kur r ir apļa rādiuss un π (pi) ir matemātiskā konstante, kas ir aptuveni vienāda ar 3,14.