Resultat copiat

Calculadora de circumferència i àrea

Eina en línia gratuïta que us ajuda a calcular la circumferència i l'àrea d'un cercle en funció del seu radi.

r
Circumferència (c)
0,00
Àrea
0,00
Diàmetre
0,00

Quina és la circumferència d'un cercle?

La circumferència d'un cercle és la distància al voltant de la vora exterior o límit del cercle. És la longitud total del perímetre del cercle. La circumferència es calcula amb la fórmula:

Circumferència = 2 x π x r

on r és el radi del cercle i π (pi) és una constant matemàtica que és aproximadament igual a 3,14.

La circumferència és una propietat important d'un cercle, i s'utilitza en diversos càlculs matemàtics i científics que involucren cercles, com ara trobar la longitud d'un arc, l'àrea d'un sector o el volum d'un cilindre.

Quina és l'àrea d'un cercle?

L'àrea d'un cercle és la quantitat total d'espai dins del límit o circumferència del cercle. Es calcula mitjançant la fórmula:

Àrea = π x r^2

on r és el radi del cercle i π (pi) és una constant matemàtica que és aproximadament igual a 3,14.