Resultat copiat

Calculadora de percentatges

Eina en línia gratuïta que us ajuda a calcular el percentatge del valor nou respecte al valor original, així com la diferència i el canvi percentual.

Percentatge del valor nou respecte al valor original
0,00 %
Canvi percentual
0,00 %
Diferència
0,00

Com calcular el percentatge del valor nou en relació al valor original?

Per trobar el percentatge d'un valor nou en relació amb un valor original, podeu utilitzar la fórmula següent:

((Valor nou - Valor original) / Original Valor) x 100%

Aquesta fórmula calcula el percentatge d'augment o disminució entre el valor original i el valor nou. Si el resultat és positiu, representa l'augment percentual, i si el resultat és negatiu, representa la disminució percentual.

Per exemple, suposem que el valor original era 100 i el nou valor és 150. Per trobar l'augment percentual relatiu al valor original, utilitzeu la fórmula de la següent manera:

((150 - 100) / 100) x 100% = 50%

Això significa que el nou valor és un 50% més gran que el valor original. Per contra, si el nou valor fos 75, obtindríeu:

((75 - 100) / 100) x 100% = -25%

Això significa que el nou valor és un 25% més baix que el valor original.