Resultat copiat

Calculadora d'arrodoniment

Eina en línia gratuïta que us ajuda a arrodonir un nombre determinat a un nombre determinat de decimals o nombres sencers.

Resultat
0,00

Quina és la precisió d'un nombre?

La precisió d'un nombre fa referència al nivell de detall o precisió amb què s'expressa o mesura. Normalment es determina pel nombre de dígits utilitzats per representar el nombre.

Per exemple, el número 3,14159265359 és més precís que el número 3,14 perquè inclou més dígits després del punt decimal. De la mateixa manera, el número 1000 és menys precís que el nombre 1000,0 perquè no inclou cap decimal.

En alguns contextos, la precisió pot referir-se a la unitat de mesura més petita o l'increment més petit que es pot detectar o mesurar. Per exemple, un regle amb marques mil·límetres és més precís que un regle amb marques centímetres perquè permet fer mesures amb un increment més petit.

El nivell de precisió requerit depèn de l'aplicació específica o del problema que es resolgui. En alguns casos, és necessari un alt nivell de precisió per garantir la precisió i la fiabilitat, mentre que en altres casos, un nivell inferior de precisió pot ser suficient.

Com arrodonir un número?

Per arrodonir un número, seguiu aquests passos:

 1. Determineu el valor posicional al qual voleu arrodonir (és a dir, el dígit a la dreta del dígit que voleu arrodonir).
 2. Mira el dígit d'aquest valor posicional. Si és 0, 1, 2, 3 o 4, arrodoneix per baix (conserva el dígit original). Si és 5, 6, 7, 8 o 9, arrodoneix cap amunt (augmenta el dígit original en 1).
 3. Substituïu tots els dígits a la dreta del que heu arrodonit amb zeros.

Exemples

 • Arrodoneix 3,14159 a dues xifres decimals:

  El dígit de la tercera xifra decimal és 1, que és inferior a 5, de manera que arrodonim per baix. Per tant, el nombre arrodonit és 3,14.

 • Arrodoneix 6,987654321 a tres decimals:

  El dígit de la quarta xifra decimal és 6, que és més gran que 5, de manera que arrodonim cap amunt. Per tant, el nombre arrodonit és 6.988.

 • Arrodoneix 123,456789 a l'enter més proper:

  El dígit del lloc dels uns és 3, que és menys de 5, així que arrodonim per baix. Per tant, el nombre arrodonit és 123.

Nota: Hi ha diferents mètodes d'arrodoniment segons el context i la finalitat de l'arrodoniment. El mètode descrit anteriorment és el mètode més comú anomenat "arrodoniment al més proper" o "arrodoniment convencional".