Resultat copiat

Calculadora mitjana

Eina en línia gratuïta que us ajuda a calcular la mitjana (mitjana) d'un conjunt de nombres sencers.

Mitjana
0,00
Suma
0,00
Recompte
0

Com calcular la mitjana?

Per calcular la mitjana (també coneguda com a mitjana) d'un conjunt de nombres, seguiu aquests passos:

  1. Sumeu tots els nombres del conjunt.
  2. Compteu quants nombres hi ha al conjunt. conjunt.
  3. Divideix la suma pel recompte.

Aquí tens la fórmula:

Mitjana = (Suma de tots els nombres) / (Recompte de nombres)

Per exemple, suposem que tens el següent conjunt de nombres: 4, 7, 2, 9, 5.

  1. Suma tots els nombres del conjunt: 4 + 7 + 2 + 9 + 5 = 27
  2. Compta quants nombres hi ha al conjunt: hi ha 5 nombres al conjunt.
  3. Divideix la suma pel recompte: 27 / 5 = 5,4

Per tant, la mitjana (o mitjana) d'aquest conjunt de nombres és 5,4.