Resultat kopiert

Gjennomsnittskalkulator

Gratis online verktøy som hjelper deg å beregne gjennomsnittet (gjennomsnittet) av et sett med hele tall.

Average
0,00
Sum
0,00
Count
0

Hvordan beregne gjennomsnittet?

For å beregne gjennomsnittet (også kjent som gjennomsnittet) av et sett med tall, følg disse trinnene:

  1. Sett sammen alle tallene i settet.
  2. Tell hvor mange tall det er i settet sett.
  3. Del summen med antallet.

Her er formelen:

Average = (Summen av alle tall) / (Antal tall)

For eksempel, la oss si at du har følgende sett med tall: 4, 7, 2, 9, 5.

  1. Sett sammen alle tallene i settet: 4 + 7 + 2 + 9 + 5 = 27
  2. Tell hvor mange tall det er i settet: Det er 5 tall i settet.
  3. Del summen med antallet: 27 / 5 = 5,4

Derfor er gjennomsnittet (eller gjennomsnittet) av dette settet med tall 5,4.