Resultat kopiert

Sylindervolumkalkulator

Gratis onlineverktøy som hjelper deg å beregne volumet til en sylinder basert på høyden og radiusen.

rh
Volum
0,00
Diameter
0,00

Formula to calculate the volume of a cylinder

The formula to calculate the volume of a cylinder is:

V = πr^2h

where V is the volume, r is the radius of the circular base of the cylinder, h is the height of the cylinder, and π (pi) is a mathematical constant approximately equal to 3.14159.

To use this formula, you need to know the values of the radius and height of the cylinder. Simply substitute those values into the formula and solve for the volume, which will be in cubic units (e.g., cubic centimeters, cubic inches, cubic meters, etc.).

Hva er volumet til en sylinder?

Volumet til en sylinder refererer til hvor mye plass en sylinder har. En sylinder er en tredimensjonal geometrisk form som har to parallelle sirkulære baser av samme størrelse forbundet med en buet overflate. Volumet til en sylinder kan beregnes ved å bruke formelen V = πr^2h, der "r" er radiusen til den sirkulære basen og "h" er høyden på sylinderen. "π" er en matematisk konstant som er omtrent lik 3,14159.

For å beregne volumet til en sylinder, kan du multiplisere arealet til den sirkulære basen (πr^2) med høyden på sylinderen (h). Resultatet er volumet av sylinderen i kubikkenheter. Sylindervolumet brukes ofte i virkelige applikasjoner som å beregne mengden væske som kan inneholdes i en sylindrisk beholder, mengden betong som trengs for å fylle en sylindrisk søyle eller å beregne mengden luft som trengs for å blåse opp en sylindrisk ballong.