Resultat kopiert

Prosentkalkulator

Gratis online verktøy som hjelper deg å beregne prosentandelen av den nye verdien i forhold til den opprinnelige verdien, samt forskjellen og prosentvis endring.

Prosentandel av ny verdi i forhold til opprinnelig verdi
0,00 %
Prosentvis endring
0,00 %
Forskjell
0,00

Hvordan beregne prosentandelen av den nye verdien i forhold til den opprinnelige verdien?

For å finne prosentandelen av en ny verdi i forhold til en opprinnelig verdi, kan du bruke følgende formel:

((Ny verdi - Opprinnelig verdi) / Opprinnelig Verdi) x 100%

Denne formelen beregner prosentvis økning eller reduksjon mellom den opprinnelige verdien og den nye verdien. Hvis resultatet er positivt, representerer det prosentvis økning, og hvis resultatet er negativt, representerer det prosentvis nedgang.

La oss for eksempel si at den opprinnelige verdien var 100 og den nye verdien er 150. For å finne prosentvis økning i forhold til til den opprinnelige verdien, bruk formelen som følger:

((150 - 100) / 100) x 100% = 50%

Dette betyr at den nye verdien er 50 % høyere enn den opprinnelige verdien. Omvendt, hvis den nye verdien var 75 i stedet, ville du fått:

((75 - 100) / 100) x 100% = -25%

Dette betyr at den nye verdien er 25 % lavere enn den opprinnelige verdien.