Výsledek zkopírován

Procentní kalkulačka

Bezplatný online nástroj, který vám pomůže vypočítat procento nové hodnoty vzhledem k původní hodnotě, stejně jako rozdíl a procentuální změnu.

Procento nové hodnoty vzhledem k původní hodnotě
0,00 %
Procentuální změna
0,00 %
Rozdíl
0,00

Jak vypočítat procento nové hodnoty vzhledem k původní hodnotě?

Chcete-li zjistit procento nové hodnoty vzhledem k původní hodnotě, můžete použít následující vzorec:

((Nová hodnota - Původní hodnota) / Původní Hodnota) x 100%

Tento vzorec vypočítá procentuální nárůst nebo pokles mezi původní hodnotou a novou hodnotou. Pokud je výsledek kladný, představuje procentuální nárůst, a pokud je výsledek záporný, představuje procentuální pokles.

Například řekněme, že původní hodnota byla 100 a nová hodnota je 150. Chcete-li zjistit relativní procentuální nárůst na původní hodnotu, použijte vzorec takto:

((150 - 100) / 100) x 100% = 50%

To znamená, že nová hodnota je o 50 % vyšší než původní hodnota. Naopak, pokud by nová hodnota byla místo toho 75, dostanete:

((75 - 100) / 100) x 100% = -25%

To znamená, že nová hodnota je o 25 % nižší než původní hodnota.