Výsledek zkopírován

Endpoint Calculator

Bezplatný online nástroj, který vám pomůže vypočítat koncový bod úsečky ve dvourozměrném souřadnicovém systému, daný souřadnicemi druhého koncového bodu (x₁, y₁) a souřadnicemi středu (xₘ, yₘ).

Koncový bod (x₂, y₂)
(0, 0)

Co je koncový bod ve dvourozměrném souřadnicovém systému?

Ve 2-rozměrném souřadnicovém systému odkazuje koncový bod na jeden ze dvou bodů, které definují úsečku. Úsečka je část čáry, která má dva koncové body a rozprostírá se mezi nimi.

Každý koncový bod úsečky je reprezentován dvojicí souřadnic (x, y), které udávají jeho polohu v souřadnicové rovině. Souřadnice x udává polohu koncového bodu na vodorovné ose, zatímco souřadnice y udává polohu na svislé ose.

Znalost souřadnic koncových bodů úsečky může být důležitá v různých aplikacích, které zahrnují geometrii nebo prostorovou analýzu. Souřadnice můžete například použít k výpočtu délky, sklonu nebo směru úsečky nebo k určení jejího vztahu k jiným objektům v souřadnicovém systému.