Rezultat kopiran

Kalkulator krajnje točke

Besplatni online alat koji vam pomaže izračunati krajnju točku segmenta linije u dvodimenzionalnom koordinatnom sustavu, s obzirom na koordinate druge krajnje točke (x₁, y₁) i koordinate sredine (xₘ, yₘ).

Krajnja točka (x₂, y₂)
(0, 0)

Što je krajnja točka u dvodimenzionalnom koordinatnom sustavu?

U 2-dimenzionalnom koordinatnom sustavu, krajnja točka se odnosi na jednu od dvije točke koje definiraju segment linije. Isječak je dio pravca koji ima dvije krajnje točke i proteže se između njih.

Svaka krajnja točka segmenta linije predstavljena je parom koordinata (x, y), koje označavaju njen položaj u koordinatnoj ravnini. X-koordinata daje položaj krajnje točke na vodoravnoj osi, dok y-koordinata daje njezin položaj na okomitoj osi.

Poznavanje koordinata krajnjih točaka segmenta linije može biti važno u raznim primjenama koje uključuju geometriju ili prostornu analizu. Na primjer, možete koristiti koordinate za izračunavanje duljine, nagiba ili smjera segmenta linije ili za određivanje njegovog odnosa s drugim objektima u koordinatnom sustavu.