Rezultat kopiran

Kalkulator opsega i površine

Besplatni online alat koji vam pomaže izračunati opseg i površinu kruga na temelju njegovog polumjera.

r
Opseg (c)
0,00
Površina
0,00
Promjer
0,00

Koliki je opseg kruga?

Opseg kruga je udaljenost oko vanjskog ruba ili granice kruga. To je ukupna duljina opsega kruga. Opseg se izračunava pomoću formule:

Opseg = 2 x π x r

gdje je r polumjer kruga, a π (pi) matematička konstanta koja je približno jednaka 3,14.

Opseg je važno svojstvo kruga, a koristi se u raznim matematičkim i znanstvenim izračunima koji uključuju krugove, kao što je pronalaženje duljine luka, površine sektora ili volumena cilindra.

Kolika je površina kruga?

Površina kruga je ukupna količina prostora unutar granice ili opsega kruga. Izračunava se pomoću formule:

Površina = π x r^2

gdje je r polumjer kruga, a π (pi) matematička konstanta koja je približno jednaka 3,14.