Rezultat kopiran

Kalkulator nagiba između dvije točke

Besplatni online alat koji vam pomaže pronaći nagib ravne crte koja prolazi kroz dvije zadane točke u dvodimenzionalnom koordinatnom sustavu.

Rezultat
0,00

Što je nagib u dvodimenzionalnom koordinatnom sustavu?

U dvodimenzionalnom koordinatnom sustavu, nagib je mjera strme linije. Definira se kao omjer vertikalne promjene (uspona) i vodoravne promjene (hoda) između bilo koje dvije točke na liniji.

Točnije, zadane su dvije točke na liniji s koordinatama (x1, y1) i ( x2, y2), nagib linije može se izračunati pomoću sljedeće formule:

nagib = (y2 - y1) / (x2 - x1)

Alternativno, nagib se također može izraziti u smislu kuta koji pravac čini s vodoravnom osi, koja je dana tangensom tog kuta.