התוצאה הועתקה

מחשבון שיפוע בין שתי נקודות

כלי מקוון חינמי שעוזר לך למצוא את השיפוע של קו ישר שעובר דרך שתי נקודות נתונות במערכת קואורדינטות דו-ממדית.

תוֹצָאָה
0.00

מהו השיפוע במערכת קואורדינטות דו מימדית?

במערכת קואורדינטות דו-ממדית, השיפוע הוא מדד לתלול הקו. הוא מוגדר כיחס בין השינוי האנכי (העלייה) לשינוי האופקי (הריצה) בין כל שתי נקודות על הקו.

ליתר דיוק, בהינתן שתי נקודות על קו עם קואורדינטות (x1, y1) ו-(x2, y2), ניתן לחשב את שיפוע הישר באמצעות הנוסחה הבאה:

שיפוע = (y2 - y1) / (x2 - x1)

לחילופין, השיפוע יכול לבוא לידי ביטוי גם במונחים של הזווית שעושה הישר עם הציר האופקי, הניתנת על ידי הטנגנס של זווית זו.