התוצאה הועתקה

מחשבון כמות ושארית

כלי מקוון חינם שעוזר לך לחלק שני מספרים ולקבוע את המנה ואת יתרת החלוקה.

מנה
0
השארית
0.00

מנה ושארית

במתמטיקה, כאשר אנו מחלקים מספר אחד (הדיבידנד) במספר אחר (המחלק), נוכל לקבל שתי תוצאות: מנה ושארית.

המנה מייצגת את מספר הפעמים שהמחלק נכנס לדיווידנד באופן שווה, בעוד שהשאר מייצג את הכמות שנותרה לאחר חלוקת כמה שיותר במחלק.

לדוגמה, אם נחלק את 23 ב-5, המנה היא 4 והיתרה היא 3. זה אומר ש-5 נכנס ל-23 ארבע פעמים, ונשאר 3.

נוכל לבטא את החלוקה הזו באמצעות המשוואה הבאה:

23 = 5 × 4 + 3

כאן, 4 היא המנה ו-3 היא השארית.

באופן כללי, אם נחלק מספר a במספר אחר b, נוכל לבטא אותו כך:

a = b × q + r

כאשר q היא המנה ו-r היא השארית.