Výsledek zkopírován

Kalkulačka podílu a zbytku

Bezplatný online nástroj, který vám pomůže rozdělit dvě čísla a určit podíl a zbytek dělení.

Kvocient
0
Zbytek
0,00

Podíl a zbytek

Když v matematice vydělíme jedno číslo (dělitel) jiným číslem (dělitel), můžeme získat dva výsledky: kvocient a zbytek.

Kvocient představuje, kolikrát dělitel přejde do dividendy rovnoměrně, zatímco zbytek představuje částku, která zbyde po co největším dělení dělitelem.

Například, vydělíme-li 23 5, kvocient je 4 a zbytek je 3. To znamená, že 5 jde do 23 čtyřikrát, přičemž 3 zbývají.

Toto dělení můžeme vyjádřit pomocí následující rovnice:

23 = 5 × 4 + 3

Zde je 4 kvocient a 3 je zbytek.

Obecně, když vydělíme číslo a jiným číslem b, můžeme to vyjádřit jako:

a = b × q + r

kde q je podíl a r je zbytek.