Resultat copiat

Calculadora de quocients i restants

Eina en línia gratuïta que us ajuda a dividir dos nombres i determinar el quocient i la resta de la divisió.

Quocient
0
Restant
0,00

Quocient i residu

En matemàtiques, quan dividim un nombre (el dividend) per un altre nombre (el divisor), podem obtenir dos resultats: un quocient i un residu.

El quocient representa el nombre de vegades que el divisor entra al dividend de manera uniforme, mentre que la resta representa la quantitat que queda després de dividir el màxim possible pel divisor.

Per exemple, si dividim 23 per 5, el quocient és 4 i la resta és 3. Això vol dir que 5 passa a 23 quatre vegades, amb 3 sobrants.

Podem expressar aquesta divisió mitjançant l'equació següent:

23 = 5 × 4 + 3

Aquí, 4 és el quocient i 3 és el residu.

En general, si dividim un nombre a per un altre nombre b, el podem expressar com:

a = b × q + r

on q és el quocient i r és el residu.