Resultat copiat

Calculadora de punt mitjà

Eina en línia gratuïta que us ajuda a trobar el punt mitjà d'un segment de línia en un sistema de coordenades bidimensionals basat en les coordenades dels dos extrems del segment de línia.

Punt mitjà (xₘ, yₘ)
(0, 0)

Com calcular el punt mitjà?

Per calcular el punt mitjà d'un segment de línia en un sistema de coordenades bidimensionals, cal utilitzar les coordenades dels dos extrems del segment de línia.

La fórmula per trobar el punt mitjà d'un segment de línia amb els extrems (x1, y1) i (x2, y2) és:

((x1 + x2) / 2, (y1 + y2) / 2)

Per aplicar aquesta fórmula, seguiu aquests passos:

  1. Identifica les coordenades dels dos extrems del segment de línia.
  2. Afegiu les coordenades x dels dos extrems i dividiu el resultat per 2 per trobar la coordenada x del punt mitjà.
  3. Afegiu les coordenades y dels dos extrems i dividiu el resultat per 2 per trobar la coordenada y del punt mitjà.
  4. Combineu la coordenada x i la coordenada y del punt mitjà per obtenir el punt mitjà com a parell ordenat.

Per exemple, suposem que teniu un segment de línia amb els extrems (3, 5) i (9, 11). Per trobar el punt mitjà, seguiu aquests passos:

  1. Les coordenades dels extrems són (3, 5) i (9, 11).
  2. (3 + 9) / 2 = 6
  3. Per tant, la coordenada x del punt mitjà és 6.
  4. (5 + 11) / 2 = 8
  5. Així, la coordenada y del punt mitjà és 8.
  6. Per tant, el punt mitjà del segment de línia és (6, 8).