Resultat copiat

Calculadora de factors comuns

Eina en línia gratuïta que us ajuda a trobar els factors comuns de dos o més nombres. Un factor és un nombre que es pot dividir uniformement en un altre nombre sense deixar residu.

Factors comuns
-

Com calcular els factors comuns?

Per calcular els factors comuns de dos o més nombres, seguiu aquests passos:

  1. Escriu els factors de cada nombre.
  2. Identifica els factors que són comuns a tots dos (o a tots) nombres.
  3. Llista els factors comuns.
  4. Troba el major factor comú si cal.