Резултатът е копиран

Калкулатор на общи множители

Безплатен онлайн инструмент, който ви помага да намерите общите множители на две или повече числа. Коефициентът е число, което може да бъде равномерно разделено на друго число, без да остава остатък.

Общи фактори
-

Как да изчислите общите множители?

За да изчислите общите множители на две или повече числа, изпълнете следните стъпки:

  1. Запишете множителите на всяко число.
  2. Идентифицирайте множителите, които са общи за двете (или всички) числа.
  3. Избройте общите множители.
  4. Намерете най-големия общ множител, ако е необходимо.