Το αποτέλεσμα αντιγράφηκε

Υπολογιστής Common Factors

Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να βρείτε τους κοινούς παράγοντες δύο ή περισσότερων αριθμών. Ένας παράγοντας είναι ένας αριθμός που μπορεί να διαιρεθεί ομοιόμορφα σε έναν άλλο αριθμό χωρίς να αφήσει υπόλοιπο.

Κοινοί παράγοντες
-

Πώς να υπολογίσετε τους κοινούς παράγοντες;

Για να υπολογίσετε τους κοινούς συντελεστές δύο ή περισσότερων αριθμών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Γράψτε τους συντελεστές κάθε αριθμού.
  2. Προσδιορίστε τους παράγοντες που είναι κοινοί και στους δύο (ή σε όλους) αριθμούς.
  3. Καταγράψτε τους κοινούς παράγοντες.
  4. Βρείτε τον μεγαλύτερο κοινό παράγοντα εάν χρειάζεται.