Το αποτέλεσμα αντιγράφηκε

Cone Volume Calculator

Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να υπολογίσετε τον όγκο ενός κώνου. Ο κώνος είναι ένα τρισδιάστατο σχήμα που έχει κυκλική βάση και μυτερή κορυφή.

Όγκος
0,00

Πώς να υπολογίσετε τον όγκο ενός κώνου;

Ο τύπος για τον όγκο ενός κώνου είναι:

V = 1/3 * π * r^2 * h

Όπου V είναι ο όγκος, π είναι η μαθηματική σταθερά pi (περίπου ίση με 3,14), r είναι η ακτίνα της κυκλικής βάσης του κώνου, και h είναι το ύψος του κώνου.

Επομένως, για να υπολογίσετε τον όγκο ενός κώνου, πρέπει να γνωρίζετε την ακτίνα και το ύψος του και, στη συνέχεια, να συνδέσετε αυτές τις τιμές στον παραπάνω τύπο.