Το αποτέλεσμα αντιγράφηκε

Υπολογιστής διαγωνίου ορθογωνίου

Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να υπολογίσετε το μήκος της διαγωνίου ενός ορθογωνίου με βάση το πλάτος και το ύψος του.

hwd
Διαγώνιος (d)
0,00

Πώς να υπολογίσετε το μήκος της διαγωνίου ενός ορθογωνίου;

Για να υπολογίσετε το μήκος της διαγωνίου ενός ορθογωνίου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα, το οποίο δηλώνει ότι το τετράγωνο του μήκους της υποτείνουσας (σε αυτή την περίπτωση, η διαγώνιος) ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι ίσο με το άθροισμα του τετράγωνα των μηκών των άλλων δύο πλευρών.

Στην περίπτωση ενός ορθογωνίου, η διαγώνιος σχηματίζει ένα ορθογώνιο τρίγωνο με το πλάτος και το ύψος του ορθογωνίου όπως οι άλλες δύο πλευρές. Επομένως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πυθαγόρειο θεώρημα για να υπολογίσετε το μήκος της διαγωνίου ως εξής:

d² = w² + h²

Για να λάβετε το πραγματικό μήκος της διαγωνίου, πρέπει να πάρετε την τετραγωνική ρίζα και των δύο πλευρών της εξίσωσης:

d = √(w² + h²)

Αυτός ο τύπος θα σας δώσει το μήκος της διαγωνίου του ορθογωνίου, στην ίδια μονάδα μέτρησης με το πλάτος και το ύψος του ορθογωνίου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αριθμομηχανή ή μια ηλεκτρονική διαγώνιο μιας αριθμομηχανής ορθογωνίου για να απλοποιήσετε τους υπολογισμούς.

Τι είναι ένα χρυσό ορθογώνιο;

Ένα χρυσό ορθογώνιο είναι ένα ορθογώνιο του οποίου η αναλογία μήκους προς πλάτος είναι ίση με τη χρυσή αναλογία, περίπου 1,618. Η χρυσή τομή είναι μια μαθηματική έννοια που έχει μελετηθεί από την αρχαιότητα και πιστεύεται ότι έχει αισθητικές και αρμονικές ιδιότητες. Συμβολίζεται με το ελληνικό γράμμα φι (φ).

Σε ένα χρυσό ορθογώνιο, η μακρύτερη πλευρά είναι περίπου 1.618 φορές το μήκος της μικρότερης πλευράς. Αυτή η αναλογία πιστεύεται ότι είναι αισθητικά ευχάριστη και βρίσκεται συχνά στην τέχνη και την αρχιτεκτονική, καθώς θεωρείται ότι δημιουργεί μια αίσθηση ισορροπίας και αρμονίας.

Τα χρυσά ορθογώνια έχουν επίσης μοναδικές γεωμετρικές ιδιότητες. Εάν κόψετε ένα τετράγωνο από ένα χρυσό ορθογώνιο, το παραλληλόγραμμο που απομένει είναι επίσης ένα χρυσό ορθογώνιο. Αυτή η ιδιότητα είναι γνωστή ως αυτο-ομοιότητα και εμφανίζεται επειδή ο λόγος των μηκών των πλευρών του αρχικού ορθογωνίου είναι ο ίδιος με τον λόγο των μηκών των πλευρών του υπόλοιπου ορθογωνίου.