Το αποτέλεσμα αντιγράφηκε

Υπολογιστής μήκους τόξου

Δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να υπολογίσετε το μήκος ενός τόξου ενός κύκλου, δεδομένης της ακτίνας του και της γωνίας του τόξου σε μοίρες ή ακτίνια.

θrs
Μήκος τόξου (s)
0,00
Μήκος χορδής
0,00
Περιοχή τομέα
0,00

Τι είναι το μήκος τόξου;

Το μήκος τόξου είναι η απόσταση κατά μήκος της καμπύλης γραμμής ή του τόξου που αποτελεί ένα τμήμα της περιφέρειας ενός κύκλου. Στη γεωμετρία, ένα τόξο ορίζεται ως ένα τμήμα της περιφέρειας ενός κύκλου. Το μήκος τόξου είναι η απόσταση κατά μήκος του τόξου μεταξύ δύο τελικών σημείων.

Το μήκος ενός τόξου εξαρτάται από την ακτίνα του κύκλου και το μέτρο της κεντρικής γωνίας που υποτάσσει το τόξο. Η κεντρική γωνία είναι η γωνία που σχηματίζεται από δύο ακτίνες του κύκλου, με την κορυφή στο κέντρο του κύκλου.

Για να υπολογίσετε το μήκος ενός τόξου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο:

Μήκος τόξου = (κεντρική γωνία / 360) x (2 x pi x ακτίνα)

όπου η κεντρική γωνία μετριέται σε μοίρες, το pi είναι ένα μαθηματικό σταθερά περίπου ίση με 3,14 και η ακτίνα είναι η απόσταση από το κέντρο του κύκλου σε οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειας.

Το μήκος τόξου χρησιμοποιείται σε διάφορους τομείς, όπως η γεωμετρία, η τριγωνομετρία, η φυσική και η μηχανική, για τον προσδιορισμό της απόστασης κατά μήκος μιας καμπύλης ή τόξου.