Rezultāts nokopēts

Loka garuma kalkulators

Bezmaksas tiešsaistes rīks, kas palīdz aprēķināt apļa loka garumu, ņemot vērā tā rādiusu un loka leņķi grādos vai radiānos.

θrs
Loka garums (s)
0,00
Akorda garums
0,00
Sektora laukums
0,00

Kas ir loka garums?

Loka garums ir attālums gar izliekto līniju vai loku, kas veido daļu no apļa apkārtmēra. Ģeometrijā loku definē kā apļa apkārtmēra daļu. Loka garums ir attālums gar loku starp diviem gala punktiem.

Loka garums ir atkarīgs no apļa rādiusa un centrālā leņķa, kas noliek loku. Centrālais leņķis ir leņķis, ko veido divi apļa rādiusi ar virsotni apļa centrā.

Lai aprēķinātu loka garumu, varat izmantot formulu:

Loka garums = (centrālais leņķis / 360) x (2 x pi x rādiuss)

kur centrālais leņķis tiek mērīts grādos, pi ir matemātisks konstante ir aptuveni vienāda ar 3,14, un rādiuss ir attālums no apļa centra līdz jebkuram apkārtmēra punktam.

Loka garums tiek izmantots dažādās jomās, piemēram, ģeometrijā, trigonometrijā, fizikā un inženierzinātnēs, lai noteiktu attālumu gar līkni vai loku.