Резултатът е копиран

Калкулатор за дължина на дъга

Безплатен онлайн инструмент, който ви помага да изчислите дължината на дъга от окръжност, като се има предвид нейният радиус и ъгълът на дъгата в градуси или радиани.

θrs
Дължина на дъгата (s)
0,00
Дължина на хордата
0,00
Площ на сектора
0,00

Какво е дължина на дъгата?

Дължината на дъгата е разстоянието по кривата линия или дъгата, която съставлява част от обиколката на кръг. В геометрията дъгата се дефинира като част от обиколката на кръг. Дължината на дъгата е разстоянието по дъгата между две крайни точки.

Дължината на дъга зависи от радиуса на окръжността и мярката на централния ъгъл, който обхваща дъгата. Централният ъгъл е ъгълът, образуван от два радиуса на окръжността, като върхът е в центъра на окръжността.

За да изчислите дължината на дъга, можете да използвате формулата:

Дължина на дъга = (централен ъгъл / 360) x (2 x pi x радиус)

където централният ъгъл се измерва в градуси, pi е математическа константа приблизително равна на 3,14, а радиусът е разстоянието от центъра на окръжността до всяка точка от обиколката.

Дължината на дъгата се използва в различни области, като геометрия, тригонометрия, физика и инженерство, за определяне на разстоянието по крива или дъга.