Resultat copiat

Calculadora de longitud d'arc

Eina en línia gratuïta que us ajuda a calcular la longitud d'un arc de cercle, tenint en compte el seu radi i l'angle de l'arc en graus o radians.

θrs
Longitud de l'arc (s)
0,00
Longitud de la corda
0,00
Àrea del sector
0,00

Quina és la longitud de l'arc?

La longitud de l'arc és la distància al llarg de la línia corba o l'arc que forma una part de la circumferència d'un cercle. En geometria, un arc es defineix com una porció de la circumferència d'un cercle. La longitud de l'arc és la distància al llarg de l'arc entre dos punts extrems.

La longitud d'un arc depèn del radi de la circumferència i de la mesura de l'angle central que subtén l'arc. L'angle central és l'angle format per dos radis del cercle, amb el vèrtex al centre del cercle.

Per calcular la longitud d'un arc, podeu utilitzar la fórmula:

Longitud de l'arc = (angle central / 360) x (2 x pi x radi)

on l'angle central es mesura en graus, pi és un matemàtic constant aproximadament igual a 3,14, i el radi és la distància des del centre del cercle fins a qualsevol punt de la circumferència.

La longitud de l'arc s'utilitza en diversos camps, com ara la geometria, la trigonometria, la física i l'enginyeria, per determinar la distància al llarg d'una corba o arc.