Výsledek zkopírován

Kalkulačka délky oblouku

Bezplatný online nástroj, který vám pomůže vypočítat délku kruhového oblouku vzhledem k jeho poloměru a úhlu oblouku ve stupních nebo radiánech.

θrs
Délka oblouku (s)
0,00
Délka tětivy
0,00
Oblast sektoru
0,00

Co je délka oblouku?

Délka oblouku je vzdálenost podél zakřivené čáry nebo oblouku, která tvoří část obvodu kruhu. V geometrii je oblouk definován jako část obvodu kruhu. Délka oblouku je vzdálenost podél oblouku mezi dvěma koncovými body.

Délka oblouku závisí na poloměru kruhu a velikosti středového úhlu, který oblouk svírá. Středový úhel je úhel tvořený dvěma poloměry kružnice s vrcholem ve středu kružnice.

Pro výpočet délky oblouku můžete použít vzorec:

Délka oblouku = (středový úhel / 360) x (2 x pi x poloměr)

kde se středový úhel měří ve stupních, pi je matematický konstanta přibližně rovna 3,14 a poloměr je vzdálenost od středu kruhu k libovolnému bodu na obvodu.

Délka oblouku se používá v různých oblastech, jako je geometrie, trigonometrie, fyzika a inženýrství, k určení vzdálenosti podél křivky nebo oblouku.