Výsledek zkopírován

Kalkulačka úhlopříčky obdélníku

Bezplatný online nástroj, který vám pomůže vypočítat délku úhlopříčky obdélníku na základě jeho šířky a výšky.

hwd
Úhlopříčka (d)
0,00

Jak vypočítat délku úhlopříčky obdélníku?

Pro výpočet délky úhlopříčky obdélníku můžete použít Pythagorovu větu, která říká, že druhá mocnina délky přepony (v tomto případě úhlopříčky) pravoúhlého trojúhelníku je rovna součtu přepony. čtverce délek ostatních dvou stran.

V případě obdélníku tvoří úhlopříčka pravoúhlý trojúhelník se šířkou a výškou obdélníku jako ostatní dvě strany. Proto můžete pomocí Pythagorovy věty vypočítat délku úhlopříčky následovně:

d² = w² + h²

Chcete-li získat skutečnou délku úhlopříčky, musíte vzít druhou odmocninu z obou stran rovnice:

d = √(w² + h²)

Tento vzorec vám dá délka úhlopříčky obdélníku ve stejné měrné jednotce jako šířka a výška obdélníku. Pro zjednodušení výpočtů můžete použít kalkulačku nebo online úhlopříčku obdélníkové kalkulačky.

Co je to zlatý obdélník?

Zlatý obdélník je obdélník, jehož poměr délky k šířce se rovná zlatému řezu, přibližně 1,618. Zlatý řez je matematický koncept, který byl studován od starověku a má se za to, že má estetické a harmonické vlastnosti. Značí se řeckým písmenem phi (φ).

Ve zlatém obdélníku je delší strana přibližně 1,618 násobkem délky kratší strany. Tento poměr je považován za esteticky příjemný a často se vyskytuje v umění a architektuře, protože se předpokládá, že vytváří pocit rovnováhy a harmonie.

Zlaté obdélníky mají také jedinečné geometrické vlastnosti. Pokud odříznete čtverec ze zlatého obdélníku, zbývající obdélník je také zlatý obdélník. Tato vlastnost je známá jako sebepodobnost a dochází k ní, protože poměr délek stran původního obdélníku je stejný jako poměr délek stran zbývajícího obdélníku.