Резултатът е копиран

Калкулатор за обем на конус

Безплатен онлайн инструмент, който ви помага да изчислите обема на конус. Конусът е триизмерна форма, която има кръгла основа и заострен връх.

Обем
0,00

Как да изчислим обема на конус?

Формулата за обема на конус е:

V = 1/3 * π * r^2 * h

Където V е обемът, π е математическата константа pi (приблизително равна на 3,14), r е радиусът на кръглата основа на конуса, а h е височината на конуса.

Следователно, за да изчислите обема на конус, трябва да знаете неговия радиус и височина и след това да включите тези стойности във формулата по-горе.