Резултатът е копиран

Калкулатор за наклон между две точки

Безплатен онлайн инструмент, който ви помага да намерите наклона на права линия, която минава през две дадени точки в двумерна координатна система.

Резултат
0,00

Какъв е наклонът в двумерна координатна система?

В двумерна координатна система наклонът е мярка за това колко стръмна е една линия. Дефинира се като съотношението на вертикалната промяна (повдигане) към хоризонталната промяна (пробег) между произволни две точки на линията.

По-конкретно, дадени са две точки на линия с координати (x1, y1) и ( x2, y2), наклонът на линията може да се изчисли по следната формула:

наклон = (y2 - y1) / (x2 - x1)

Алтернативно, наклонът може да бъде изразен и като ъгъл, който линия прави с хоризонталната ос, която е дадена от тангенса на този ъгъл.