Resultat kopieret

Hældning mellem to punkter Lommeregner

Gratis online værktøj, der hjælper dig med at finde hældningen af ​​en lige linje, der går gennem to givne punkter i et todimensionalt koordinatsystem.

Ryd
Resultat
0,00

Hvad er hældningen i et todimensionelt koordinatsystem?

I et todimensionalt koordinatsystem er hældningen et mål for, hvor stejl en linje er. Det er defineret som forholdet mellem den lodrette ændring (stigningen) og den vandrette ændring (løbet) mellem to vilkårlige punkter på linjen.

Mere specifikt givet to punkter på en linje med koordinater (x1, y1) og ( x2, y2), kan linjens hældning beregnes ved hjælp af følgende formel:

hældning = (y2 - y1) / (x2 - x1)

Alternativt kan hældningen også udtrykkes som den vinkel, som linje gør med den vandrette akse, som er givet ved tangens af denne vinkel.