Tulos kopioitu

Slope Between Two Points Calculator

Ilmainen online-työkalu, jonka avulla voit löytää kahden pisteen läpi kulkevan suoran kaltevuuden kaksiulotteisessa koordinaattijärjestelmässä.

Tulos
0,00

Mikä on kaltevuus kaksiulotteisessa koordinaattijärjestelmässä?

Kaksiulotteisessa koordinaattijärjestelmässä kaltevuus on mitta siitä, kuinka jyrkkä viiva on. Se määritellään pystysuoran muutoksen (nousun) suhteeksi vaakasuuntaiseen muutokseen (ajo) minkä tahansa kahden pisteen välillä viivalla.

Tarkemmin sanottuna kaksi pistettä viivalla, joiden koordinaatit (x1, y1) ja ( x2, y2), suoran kaltevuus voidaan laskea seuraavalla kaavalla:

kaltevuus = (y2 - y1) / (x2 - x1)

Vaihtoehtoisesti kaltevuus voidaan ilmaista myös kulmana, jonka viiva tekee vaaka-akselilla, joka saadaan kyseisen kulman tangentista.