Keputusan disalin

Cerun Antara Dua Mata Kalkulator

Alat dalam talian percuma yang membantu anda mencari cerun garis lurus yang melalui dua titik tertentu dalam sistem koordinat dua dimensi.

Hasil
0.00

Apakah kecerunan dalam sistem koordinat dua dimensi?

Dalam sistem koordinat dua dimensi, kecerunan ialah ukuran kecuraman garis. Ia ditakrifkan sebagai nisbah perubahan menegak (kenaikan) kepada perubahan mendatar (larian) antara mana-mana dua titik pada garisan.

Lebih khusus, diberi dua titik pada garis dengan koordinat (x1, y1) dan ( x2, y2), kecerunan garis boleh dikira menggunakan formula berikut:

cerun = (y2 - y1) / (x2 - x1)

Sebagai alternatif, kecerunan juga boleh dinyatakan dalam sebutan sudut yang garis dibuat dengan paksi mengufuk, yang diberikan oleh tangen sudut itu.