Keputusan disalin

Kalkulator Eksponen

Alat dalam talian percuma yang membantu anda melakukan pengiraan yang melibatkan eksponen, yang merupakan cara singkat untuk menulis pendaraban berulang nombor dengan sendirinya.

Keputusan
0.00

Bagaimana untuk mengira eksponen?

Untuk mengira eksponen, anda perlu menggunakan nombor asas dan eksponen atau kuasa. Formula asas bagi eksponen ialah:

a^n

di mana "a" ialah nombor asas dan "n" ialah eksponen atau kuasa.

Untuk mengira nilai eksponen, anda boleh menggunakan pendaraban berulang bagi nombor asas "a" dengan sendirinya "n" kali. Contohnya:

2^3 = 2 x 2 x 2 = 8

Dalam kes ini, 2 ialah nombor asas dan 3 ialah eksponen atau kuasa.

Sebagai alternatif, anda boleh menggunakan fungsi kuasa pada kalkulator atau komputer. Fungsi kuasa sering dilambangkan dengan simbol "^". Contohnya, untuk mengira 2^3 pada kalkulator atau komputer, anda perlu memasukkan:

2^3

dan hasilnya ialah 8.

Eksponen juga boleh menjadi negatif atau pecahan. Untuk mengira eksponen negatif, anda boleh menggunakan salingan asas yang dinaikkan kepada eksponen positif. Contohnya:

2^-3 = 1 / 2^3 = 0.125

Untuk mengira eksponen pecahan, anda boleh menggunakan fungsi punca. Contohnya:

4^(1/2) = √4 = 2

Dalam kes ini, 4 ialah nombor asas dan 1/2 ialah eksponen pecahan atau kuasa, yang bersamaan dengan punca kuasa dua 4.